מטפלים באהבה

מנשה אברמוב בצעירותו בגיל 15 נפצע מנפילה במדרגות  ועקב זאת שותק
חלקו התחתון של גופו, רופאים במהלך טיפולו אמרו שאין סיכוי להחלמה,
ועל כן פנה לרפואה המשלימה והחלים בעקבות זאת.
במהלך 2003 הלך ללמוד את תחום הרפואה המשלימה על כל גווניה בעקבות פציעתו
והחלמתו , כיום בעל קליניקה באופקים ובאשקלון. מטפל ומנחה בתחום.
עוזר ותורם בטיפול ובשיקום באנשים בקהילה כגון – לאחר תאונות ופציעות ספורט.
במהלך טיפוליו ובמשך השנים התגלה כאיש תקשור רפואי, אשר עוזר לו לגעת ולדעת את המטופל  שמגיע עליו.
דבר אשר מעצים את כוחו ויכולתו בטיפול באנשים קשים ויכולת אהבתו וחושיו כלפי המטופלים חזקה מאין נסו.
בתכנית ידבר על תחום הרפואה המשלימה והמיסטית יספר על חווית טיפוליו במהלך השנים .ישלב מטפלים ומרצים ממגוון הרפואה במשלימה והמיסטית  וכן יאפשר למאזינים לשאול  שאלות.

מנשה אברמוב.jpeg

ימי רביעי 10:00-12:00