Black Label

נועה גולן בראל היא זמרת נשמה, יוצאת רימון, הזכורה גם מהתכנית "דה וויס"

בתכניתה "Black Label", היא נותנת במה למוזיקה שחורה מכל הגוונים ומכל הזמנים, בארץ ובעולם.

מוזמנים לשלוח חומרים למייל שלנו!

ימי שבת 18:00-20:00