דיאנה שקד

הינשופה

ימי חמישי 12:00-14:00

דיאנה שקד מטפלת רגשית ומלווה לחיים לתהליכים של התמסרות לעצמי.
בתוכנית נדבר ונעלה נושאים מעולם הרוח והמיסטיקה.

דיאנה שקד