שרון לנגר

קול קורא

בין רביעי לחמישי 00:00-02:00

התכנית עוסקת במילה הכתובה ומהווה במה ליוצרים להשמיע את קולם ולחשוף את יצירתם לעולם. גם בעבור אלו שעוד לא יצאו מהמגירה.
בהנחיית שרון לנגר, מחברת הספר ״יום אחד גם לברבי יפול החזה״, משוררת, שחקנית ויוצרת.

שרון לנגר